Panda Logistics of Hong Kong and Guangzhou, China join GLN

Panda Logistics of Hong Kong and Guangzhou, China join GLN